Warsztat Centralny Rejestr Operatorów

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 22.02.2018 12:00

zakończona

Opis wydarzenia
9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników10:00 Rozpoczęcie warsztatu1. Obowiązki operatorów urządzeń w świetle znowelizowanej ustawy F-gazowej dla urządzeń zawierających czynnik 
chłodniczy w ilości większej i mniejszej niż 5t/EqCO22. Nowa baza CRO – zmiany oraz obowiązki operatorów 
 w stosunku do kart już istniejących w systemie i zakładanie nowych kart urządzeń, wpisy dotyczące kontroli szczelności, 
 odzysku oraz dobicia czynnika chłodniczego i usunięcia nieszczelności).Przerwa kawowa, poczęstunek3. Raportowanie do organów administracji publicznej 
 o emisji czynników chłodniczych z urządzeń 
 zarejestrowanych w CRO.4. Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania CRO. 14:00 Zakończenie warsztatu

Prelegenci:
dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz,
Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu
Instytut Chemii Przemysłowej
mgr inż. Patrycja Goworek
Administrator aplikacji bazy CRO
Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu
Instytut Chemii Przemysłowej~

 

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 23.02.2018 10:00
Zakończenie: 23.02.2018 14:00

Hotel MDM
Pl. Konstytucji 1
00-647 Warszawa

Strona rejestracji:
https://cro.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

pawel.zawadzki@pipc.org.pl
790340010